Aktualności

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie

Aktualności Aktualności
TURYSTYKA

Na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego rozwija się obecnie turystyka kwalifikowana bazująca na znacznych walorach przyrodniczych, historyczno-kulturowych oraz krajobrazowych Doliny Środkowej Warty.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie, odbywający się cyklicznie w pierwszej połowie czerwca na terenie klasztoru i parku przypałacowego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Festiwal, dzięki towarzyszącym mu pokazom walk wojów, innym rekonstrukcjom historycznym, prezentacjom, koncertom i wystawom, ma dużą wartość edukacyjną.

Na wiosnę, zwykle na przełomie maja i czerwca, Nadwarciański Park Krajobrazowy przemierza Ekspedycja Nadwarciańska. Ten pieszy rajd już od ponad dziesięciu lat organizuje Pan Tomasz Frankowski, a pomaga mu w tym Słupecka Organizacja Turystyczna. Podczas trzydniowej wędrówki uczestnicy rajdu przemierzają kilkadziesiąt kilometrów pośród malowniczych starorzeczy i podmokłych łąk. Noclegi odbywają się w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych oraz w Chatce Ornitologa w Białobrzegu.

Przez cały rok zapraszamy także do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. Pracownicy ośrodka z chęcią oprowadzą Państwa po stałej wystawie przyrodniczej i opowiedzą o innej ofercie ośrodka. Dla zainteresowanych istnieje również możliwość obejrzenia wystaw czasowych. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Nadwarciański Park Krajobrazowy, a zwłaszcza jego polne ścieżki pośród łąk, to wspaniałe miejsce na wycieczkę rowerową, rajd pieszy lub spacer Nordic Walking. Miłośnicy wody i żeglarstwa znajdą tutaj coś dla siebie: kajaki i stateczki można wypożyczyć zarówno w Lądzie jak i w Pyzdrach. Pośród gospodarstw agroturystycznych na terenie parku odnajdą Państwo również takie, które oferują możliwość przejażdżki konnej.

Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane są m.in. w Zagórowie, Dłusku i Pyzdrach. Noclegi oferują także: Dom Pracy Twórczej UAM znajdujący się w pałacu w Ciążeniu, Chatka Ornitologa PTTK w Białobrzegu i księża salezjanie w Lądzie (czasami, głównie dla mężczyzn i chłopców).

W obrębie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższej okolicy zlokalizowanych jest szereg bardzo wartościowych zabytków, także tych z początków polskiej państwowości, a nawet z czasów jeszcze wcześniejszych – odnaleziono tutaj rozproszone ślady osadnictwa mezolitycznego.

W okresie wpływów rzymskich na terenie parku rozwinięta była już sieć osad, o czym świadczą znaleziska min. z Lądu, Rataj, Ciążenia, Dolan, Lądku, Modlicy, Ratynia, Wrąbczyna, Białobrzegu i Zagórowa. Osadnictwo rozwijało się dalej we wczesnym średniowieczu. Z tamtego okresu pochodzą liczne cmentarzyska i skarby. Szczególne miejsce zajmowało wówczas grodzisko w Lądzie zwane obecnie Rydlową Górą. Gród w Lądzie był w okresie od X do XIII wieku ważnym ośrodkiem państwa piastowskiego oraz siedzibą kasztelani, a obecnie jest jednym z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce.

Na okres kultury łużyckiej datuje się drugie grodzisko na terenie parku - w pobliżu Modlicy, nazwane Szwedzkim Okopem. Z czasów średniowiecza pochodzą informacje o osadzie Sal w okolicy Białobrzegu, której mieszkańcy trudnili się warzeniem soli.

Do głównych miejscowości, w których możemy podziwiać bardziej współczesne zabytki tego terenu należą Pyzdry, Ląd i Ciążeń.

W Pyzdrach najciekawszymi zabytkami są: pofranciszkański, średniowieczny zespół klasztorny, kościół farny z XIII wieku oraz zabudowa miasta, w tym domy szczytowe z 1768 roku i pierwszej połowy XIX wieku.

Głównym zabytkiem Lądu, obok wspomnianego grodziska, jest pocysterski klasztor i kościół, którego budowę rozpoczęto w 1651 roku na murach dawniejszego, gotyckiego kościoła. W klasztorze znajduje się również średniowieczne oratorium z freskami zaliczanym do klasy zerowej. Obecnie znajduje się tu Wyższe Seminarium Duchowne założone przez salezjanów.

W Ciążeniu możemy zobaczyć zespół pałacowy zbudowany w latach 1758-1768 dla biskupów poznańskich, przekształcony obecnie w filię Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. W ciążeńskim pałacu zgromadzono jeden z największych w Europie zbiór literatury masońskiej.

Dalsze zabytki znajdziemy w Zagórowie: figurę świętego Jana Nepomucena z 1747 roku - patrona powodzian i kościół późnobarokowy, Lądku: kościół późnobarokowy z wystrojem wczesnorokokowym (powstały w latach 1769-1777), Rzgowie: drewniany kościół z XVI wieku i Wrąbczynkowskich Holendrach: drewniany kościół poewangelicki z około 1890 roku.

W całej okolicy zobaczyć można również liczne, pochodzące z XVIII i XIX wieku wiatraki - koźlaki i paltraki. Bogate zbiory z terenu Parku oglądać można w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum Regionalnym w Pyzdrach i Muzeum Regionalnym w Słupcy.

Zachęcamy do odkrywania walorów Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego!

Amatorów naszych terenów prosimy jednak o postępowanie przyjazne dla przyrody – zwłaszcza podczas wiosennych lęgów oraz o nie pozostawianie po sobie śmieci.

Przydatne informacje:

Muzeum Regionalne
ul. Kaliska 25A, 62-310 Pyzdry
tel. (0-63) 276 81 07
czynne: w okresie 01.05-30.09 wt-pt 10:00-17:00, so-nd 13:00-17:00
w okresie 01.10-30.04 wt-pt 9:00-16:00
so-nd 12:00-16:00
muzeum jest nieczynne w poniedziałki (cały rok)

Muzeum Regionalne w Słupcy
ul. Warszawska 53, 62-400 Słupca, tel. (063) 275 26 40
Muzeum czynne: od wtorku do piątku: 8.00-15.00, w niedzielę: 14.00-18.00

Pałac w Ciążeniu - filia biblioteki UAM i Dom Pracy Twórczej
Kontakt: Alicja i Andrzej Bendzińscy tel. (063) 276 41 24

Marina Ląd
62-405 Ląd 137
tel. 063 276 30 47
Łukasz Fajkowski
0 507 478 349
kapitanat@marinalad.pl http://www.marinalad.pl/

Towarzystwo Turystyki Wodnej "Perkoz" w Pyzdrach
ul. 3-Maja 23, 62-310 Pyzdry
ttwperkoz@wp.pl
tel/fax 063-2768313

Aktualności