Aktualności

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
w Lądzie

Aktualności
Aktualności
O OŚRODKU

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie jest placówką Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Główny cel istnienia ośrodka to prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oraz promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych Wielkopolski.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie leży w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Jest to teren Doliny Środkowej Warty będącej częścią Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - obszar o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych, idealny dla realizacji edukacji przyrodniczej, wypoczynku, turystyki kwalifikowanej, spotkań oficjalnych i towarzyskich – zawsze jednak w zgodzie i z myślą o niezwykle cennej przyrodzie tego terenu.

Ośrodek administracyjnie znajduje się w Gminie Lądek, w powiecie słupeckim. Budynek ośrodka to odnowiony, XIX-wieczny pałacyk włościański z przyległym parkiem, położony w miejscowości Ląd, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 466/467 Pyzdry - Golina oraz drogi powiatowej Słupca - Zagórów. Ośrodek usytuowany jest około 80 km na wschód od Poznania i około 30 km na zachód od Konina. Niewielka odległość dzieli budynek ośrodka także od autostrady A2 (około 5km) oraz od drogi krajowej nr 92 (około 10km).


Aktualności