Aktualności

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie

Aktualności Aktualności
TURYSTYKA
Sierakowski Park Krajobrazowy położony jest w zachodniej Wielkopolsce. Obejmuje on centralną i wschodnią część bardzo ciekawego regionu turystycznego – Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Utworzony w 1991 roku Park obejmuje obszar 30 413 ha (w tym 9898 ha lasów tj. 33% całej powierzchni i 2254 ha wód tj. 7,5 ha powierzchni). Celem ochrony jest polodowcowy krajobraz o rzeźbie urozmaiconej wzgórzami morenowymi, wydmami dolinami rzek i rynnami jeziornymi. Wielką atrakcja Parku są jeziora polodowcowe, których jest 25, nie licząc akwenów małych o pow. Poniżej 1 ha i stawów rybnych. Płynąca w północnej części Parku rzeka Warta dzieli go na dwa bardzo zróżnicowane obszary: w części północnej wydmowy teren Puszczy Noteckiej prawie w całości porośnięty monokulturowymi borami sosnowymi, w części południowej teren morenowy z leżącymi w głębokich rynnach jeziorami, częściowo pokryty lasami liściastymi (m.in. pięknymi partiami lasów bukowych) i mieszanymi.
Aktualności