Aktualności

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie

Aktualności Aktualności Aktualności


Ekspozycja dotycząca ochrony owadów w glinianych obiektach – budowa miejsc gniazdowych

Pszczoły dziko żyjące należą do grupy owadów uznanych za zagrożone, co jest związane z zanikiem miejsc rozrodu, chemizacją rolnictwa i zmianami w sposobie użytkowania gruntów. Jednym z ważniejszych problemów w ochronie tej ważnej z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemów oraz gospodarki ludzkiej, jest ochrona i tworzenie optymalnych miejsc rozrodu. Pszczoły dziko żyjące należą do samotnic, które składają jaja w różnego rodzaju szczelinach, zakamarkach, pędach roślin czy samodzielnie wykonanych otworach w ziemi czy glinie. Szczególną grupa są pszczoły gniazdujące w skarpach ziemnych bez roślinności oraz glinianych ścianach dawnych budynków, które stanowią substytut naturalnych glinianych urwisk. Wraz z zanikiem budownictwa glinianego kilkadziesiąt gatunków gniazdujących w tego rodzaju miejscach straciło optymalne miejsca do rozmnażania. W związku z tym opracowano metody ochrony gatunków pszczół związanych z budownictwem wiejskim. Na terenie ośrodka w Chalinie została wykonana ekspozycja poświecona ochronie tej grupy owadów. Głównym elementem jest gliniana ściana, jako miejsc rozrodu dla omawianych zwierząt. Ściany te wykonane są z bloczków glinianych (glina+słoma) przykrytych dachówką ceramiczną, aby deszcze nie rozmywały ścian. Taki obiekt zasiedlony przez pszczoły stanowi atrakcyjny element edukacyjny Ośrodka propagujący ochronę tych owadów.

Ekspozycja Ekspozycja

Ekspozycja Ekspozycja Ekspozycja

Aktualności