Aktualności

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie

Aktualności Aktualności Aktualności

Głównym zadaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie jest prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży, ale odbywają się tu również liczne kursy, warsztaty, konferencje, spotkanie integracyjne i inne. Ośrodek tworzy: odrestaurowany stary dwór, nowo wybudowana baza noclegowa, park przydworski oraz kilkuhektarowy teren pełniący funkcję dydaktyczno-rekreacyjną.

Ośrodek dysponuje:

- 40 miejscami noclegowymi w hotelu i 12 miejscami na poddaszu w zabytkowym dworze,

- salą konferencyjno-konsumpcyjna na 100 osób,

- salą dydaktyczną dla 30 osób z sprzętem audiowizualnym,

- salą wystawienniczą prezentującą kolekcje wypchanych zwierząt, zbiorów owadów w gablotach, poroży, itp.,

- wielofunkcyjnym pomieszczeniem piwnicznym,

- imitacją jaskini w piwnicach dworu,

- wigwamem na 60 osób,

- boiskiem sportowym do koszykówki,

- placem zabaw,

- 40 rowerami,

- ogrodem ziołowo-kwiatowym pełniącym funkcje dydaktyczne,

- 3 ścieżkami dydaktycznymi wyznaczonymi o pobliżu OEP Chalin:

*„Ścieżka dydaktyczna Jary koło Chalina”,
*„Ścieżka dydaktyczna w parku dworskim w Chalinie i nad Jeziorem Śremskim”,
*„Ścieżka dydaktyczna nad Jeziorem Małym w Chalinie”.

Spędzając czas w OEP Chalin można zabrać również udział w:

- wycieczkach przyrodniczych z przewodnikiem po Sierakowskim Parku Krajobrazowym i Puszczy Noteckiej (Doliną Kamiennej, na wydmy w Puszczy Noteckiej, do rezerwatów przyrody: „Czaple Wyspy”, „Cegliniec” Mszar nad Jez. Mnich”, „Buki nad Jez. Lutomskim”),

- wycieczkach po zabytkach kulturowych Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (Zamek Opalińskich, kościół pobernardyński w Sierakowie),

- zajęciach kultywujące dawne zawody: kowalstwo, wikliniarstwo, tkactwo, ręczne metody wytopu szkła użytkowego.

Aktualności